Clients

clientes

Les noves tecnologies són fonamentals per garantir l'accés a la informació i poder així gestionar serveis en “temps real”. És per això que tots els nostres clients disposen d'un portal des d'on poden consultar i descarregar documentació (contractes mercantils, signatura digital de Contractes de Posada a Disposició (CPD’s), parts d'hores, facturació electrònica, etc). Així aconseguim:

  • Accessibilitat a tots els documents presentats en l'eina de manera intuïtiva, correcta i ordenada.
  • Millor comunicació gràcies a la integració de la informació en una sola plataforma capaç de suportar documentació i que permet emmagatzemar i gestionar arxius.
  • Seguretat plena dels documents de l'aplicació mitjançant un sistema que permet la gestió i actualització garantint la màxima confidencialitat i seguretat.
  • Optimització de recursos gràcies a la flexibilitat i ubiqüitat que permet el portal, amb disponibilitat en qualsevol moment i/o lloc.

Si ets una de les nostres empreses fes clic a l’enllaç i accedeix al teu portal client.